Over TeKoS: Teksten, Commentaren & Studies

 


TeKoS - de afkorting van Teksten, Kommentaren & Studies - is géén gemakkelijk blad, zegt men. Maar dit zijn geen gemakkelijke tijden, vinden wij. Vlaanderen, Nederland - en bij uitbreiding Europa - beleven scharniermomenten in hun geschiedenis, nieuwe bedreigingen en uitdagingen komen op ons af, en fundamentele veranderingen dringen zich aan ons op en vragen om reactie.

TeKoS wil geen sloganeske antwoorden.
TeKoS denkt niet in termen van 'oplossingen ad hoc', dit tijdschrift wil vooral graven naar de achterliggende verbanden, om fenomenen beter en correcter te kunnen verklaren. TeKoS doet dit onder het fiere motto van de Ierse filosoof Edmund Burke, " To change in order te preserve".

TeKoS noemt zichzelf dus zonder schroom conservatief. Zoeken naar de grondslagen van de Europese cultuur, bouwen op hetgeen onze voorouders ons hebben nagelaten, met respect maar zonder nostalgie. Met veel oog voor het mooie en het stijlvolle. Zuid-Nederlands, dit wil zeggen met een groot hart voor de Nederlandse cultuur, waaraan wij allen deel hebben.

U vindt in TeKoS bijdragen en essays over alle grote vraagstukken van onze tijd: over liberalisme, de grote migraties en het begrip identiteit, over onderwijs, over Amerika versus Europa, over communautarisme en populisme, geopolitiek, de rijksgedachte, democratie, beschaving en de maatschappelijke en culturele decadentie.

TeKoS: viermaal per jaar, ongeveer 60 pagina's per uitgave ...

Denkt U dat TeKoS iets voor U is? Aarzel dan niet om u vandaag nog te abonneren.

In onze webwinkel vindt u alvast een overzicht terug van de laatste nummers met inhoudsopgave.